คอร์ส RUNWAY รอบ AUG 2022

คอร์ส RUNWAY รอบ AUG 2022

คอร์ส RUNWAY รอบ AUG 2022


RUNWAY

(Practical English grammar summarised for M.4 – M.6)

เน้นการอ่าน การตีความ และเจาะลึกคำศัพท์

(*ผู้เรียนควรผ่านการเรียนคอร์ส INTRENDSIVE มาก่อน)

สอนโดยพี่ลูกกอล์ฟ

เรียนสด ที่ สถาบันแองกริซ

(ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 3)


รายละเอียดวันและเวลาเรียน

วัน: Sat – Sun 

เวลา: 14.00 – 16.30

เริ่มคอร์ส: 6 Aug – 24 Sep 2022

7,800 Baht / 36 hours


สามารถส่งเมลสมัครเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

ในวันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2022

โดยพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์โทร อายุ และชื่อคอร์สเรียน

ส่งมาที่ bookings@angkriz.com


เนื่องจากคอร์สมีที่นั่งจำกัด ผู้เรียนควรตรวจสอบตารางเรียนก่อนสมัคร
หากทำการสมัครเรียนมาแล้วแต่ไม่สามารถมาเรียนได้
ทางสถาบันจะไม่ทำการ Refund ไม่ว่ากรณีใด ๆ ค่ะ
**This course is non-refundable. Please check the timetable and make
sure you are ready and available to embark on a new journey at ANGKRIZ.**