5 ที่สุดท้าย! English Express for Youngsters สำหรับน้องม.ต้น

5 ที่สุดท้าย! English Express for Youngsters สำหรับน้องม.ต้น

5 ที่สุดท้าย! English Express for Youngsters สำหรับน้องม.ต้น

 English Express for Youngsters

(สำหรับนักเรียน ม.ต้น)

สอนโดยพี่ขิม

เรียนสดเรียนที่สถาบันแองกริซ สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 3


  • คอร์สพัฒนาพิ้นฐานแกรมมาร์ภาษาอังกฤษสำหรับน้อง ๆ ระดับม.ต้น

  • ได้ทบทวนแกรมมาร์ให้แม่นยำสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐาน

  • สามารถนำไปต่อยอดการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น

  • เพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ และพร้อมปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

  • ออกแบบการเรียนผ่านกิจกรรม และการทำงานเป็นกลุ่ม

  • ตัวอย่างเนื้อหาในคอร์ส เช่น Subject-Verb Agreement, Tense Adjectives, Adverbs


รายละเอียดวันและเวลาเรียน

วัน: SAT-SUN

เวลา: 10:30 – 12:30 

เริ่มคอร์ส: 10 June – 9 July 2023

5,000 Baht / 20 hours

(15 seats only)


เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 9 May 2023

เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

โดยพิมพ์ชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์โทร อายุ และชื่อคอร์สเรียน

ส่งมาที่ [email protected]

PS This is a live online course via Zoom. There are only 20 seats available. 
Please check the timetable and other details before you enroll.

เนื่องจากคอร์สมีที่นั่งจำกัด ผู้เรียนควรตรวจสอบตารางเรียนก่อนสมัคร

หากทำการสมัครเรียนมาแล้วแต่ไม่สามารถเรียนได้

ทางสถาบันจะไม่ทำการ Refund ไม่ว่ากรณีใด ๆ ค่ะ

**This course is non-refundable. Please check the timetable and make

sure you are ready and available to embark on a new journey at ANGKRIZ.**