รายละเอียดคอร์ส WORKSHOP รอบ MAY – JUNE 2021

รายละเอียดคอร์ส WORKSHOP รอบ MAY – JUNE 2021

รายละเอียดคอร์ส WORKSHOP รอบ MAY – JUNE 2021


WORKSHOP

“เน้น 4 ทักษะ สำหรับเด็กมหาวิทยาลัย”

(ESSENTIAL COMMON USAGE IN ENGLISH SPEAKING, LISTENING AND WRITING FOR UNIVERSITY STUDENTS)

สำหรับน้อง ๆ มหาวิทยาลัยที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษในด้าน ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน

เจาะลึกเนื้อหาและประเด็นสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผล

คอร์สนี้จะเพิ่มทักษะด้านภาษาที่สำคัญให้น้อง ๆ นำไปใช้ในการสอบ การทำงาน รวมทั้งใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน


รายละเอียดคอร์สและตารางเรียน

Mon – Tue 17.30 – 19.30

10 May – 28 June 2021

12,000 Baht/36 hours


*เปิดรับสมัครในวันที่ 13 มีนาคม 2021 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป*

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครคอร์ส สามารถส่งอีเมล

โดยพิมพ์ชื่อจริง – นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์โทร อายุ มหาวิทยาลัย/ชั้นปี และ ชื่อคอร์สเรียน

มาที่ bookings@angkriz.com

**This course is non-refundable. Please check the timetable and make

sure you are ready and available to embark on a new journey at ANGKRIZ.**

 

– เนื่องจากคอร์สรอบสดของ ANGKRIZ มีที่นั่งจำกัด นักเรียนต้องตรวจสอบตารางเรียนก่อนสมัคร

หากนักเรียนทำการสมัครเรียนมาแล้ว ไม่สามารถมาเรียนได้ทางสถาบันจะไม่ทำการ Refund ไม่ว่ากรณีใด ๆ