รายละเอียดคอร์ส The Struggle is Real

รายละเอียดคอร์ส The Struggle is Real

รายละเอียดคอร์ส The Struggle is Real

คอร์ส The Struggle is Real

Join our exclusive online English course run by Angkriz’s team of native speakers.

Improve your listening and speaking skills through conversations on a range of topics.

The course has 12 sessions in total with four different teachers.

 

⏰รายละเอียดวันและเวลาเรียน⏰

ผู้เรียนสามารถจัดตารางเวลาเรียนได้เอง

ผู้เรียน 1 คน จะได้เรียนกับอาจารย์ทั้ง 3 คน

เรียนสด ผ่านโปรแกรม ZOOM 🎥

ราคา : 12,000 Baht / 10 Hours

 


น้อง ๆ ที่สนใจสมัครคอร์ส สามารถส่งอีเมล

โดยพิมพ์ชื่อจริง-นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์โทร อีเมลและคอร์สเรียน

มาที่ bookings@angkriz.com