รายละเอียดคอร์ส Readors and Righting รอบ MAY 2021

รายละเอียดคอร์ส Readors and Righting รอบ MAY 2021

รายละเอียดคอร์ส Readors and Righting รอบ MAY 2021


Readors and Righting

“ตะลุยโจทย์ errors และเน้นการอ่านเขียนเชิงวิชาการ”

(Making things right for your passage reading, and writing without errors)

Readors and Righting ●●●●● เหมาะกับน้องม.ปลายที่มีพื้นฐานแกรมมาร์ระดับกลางและต้องการฝึกทำโจทย์ errors

เพื่อฝึกทักษะด้านการเขียนและการอ่าน เด็กๆ ที่ต้องสอบ CU-TEP สามารถเรียนคอร์สนี้ได้
คอร์สตะลุยโจทย์ Errors จาก ANGKRIZ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน ทำโจทย์ errors แก้ผิดให้เป็นถูก

เหมาะกับการเตรียมสอบ errors ของ CU-TEP, O-NET และGAT

**ผู้สนใจลงเรียนคอร์สนี้ควรผ่านการเรียน InTRENDsive มาก่อน


รายละเอียดคอร์สและตารางเรียน

Sat – Sun 14.30 – 17.30

8 May – 13 June 2021

7,800 Baht/36 hours


*เปิดรับสมัครในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป*

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครคอร์ส สามารถส่งอีเมล

โดยพิมพ์ชื่อจริง-นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์โทร อีเมลและคอร์สเรียน

มาที่ bookings@angkriz.com

**This course is non-refundable. Please check the timetable and make

sure you are ready and available to embark on a new journey at ANGKRIZ.**

 

– เนื่องจากคอร์สรอบสดของ ANGKRIZ มีที่นั่งจำกัด นักเรียนต้องตรวจสอบตารางเรียนก่อนสมัคร

หากนักเรียนทำการสมัครเรียนมาแล้ว ไม่สามารถมาเรียนได้ทางสถาบันจะไม่ทำการ Refund ไม่ว่ากรณีใดๆ

แต่หากทางสถาบันไม่สามารถเปิดสอนคอร์สนั้นๆ ได้ ทางสถาบันจะทำการคืนเงินค่าเรียนเต็มจำนวน