รายละเอียดคอร์สเรียนของแผนก ANGKRIZ LIT

รายละเอียดคอร์สเรียนของแผนก ANGKRIZ LIT

รายละเอียดคอร์สเรียนของแผนก ANGKRIZ LIT

คอร์สของแผนก Angkriz LIT จะแบ่งออกเป็น 2 สาย

โดยจะแบ่งเป็นสายการเตรียมตัวสอบวัดระดับ SAT (Standardized Aptitude Test)

และสายการเขียนเชิงวิชาการ (Academic Report Writing)


The SAT Preparation Courses

(สำหรับการเตรียมตัวสอบ SAT)

Level 1

AKL01: The Fundamentalist

 

Level 2

AKL02: The Editor

Level 3

AKL03: The Digester

Level 4

AKL04: The Conqueror


Writing Courses

(สำหรับการเขียน)

Level 1

AKL06: Writing 101


หากต้องการเรียนคอร์สติวเพื่อสอบ SAT แต่ยังไม่แน่ใจจะลงคอร์สไหน สามารถสอบถามได้ที่

Line: @angkrizlit (มี@)


หรือมาฟัง feedback 

จากนักเรียนคอร์สสดของแผนก 

AngkrizLit ได้เลย!