PIM

PIM

PIM

การเรียนคอร์ส BAS/BALAC กับทาง AngkrizLit เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้พิมพ์ติดคณะและมหาลัยที่พิมพ์อยากเข้านั่นก็คือคณะ BAS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พี่บอสเป็นครูที่ให้ความรู้กับเราเยอะมาก รวมทั้งยังให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ history, literature, social movement แถมบรรยากาศในการเรียนก็เป็นกันเอง ทุกคนได้ discuss กันในประเด็นต่างๆมากมาย ส่วนตัวประทับใจมากค่ะ💗