Ngernpond

Ngernpond

Ngernpond

พี่บอสสอนดีมาก สอนเข้าใจง่าย เข้าถึงกับเด็กได้ทั่วถึงดีค่ะ ไม่เครียดเลยเวลาเรียน ได้รับความรู้ใหม่เยอะมากก แลกเปลี่ยนความรู้จากเพื่อนในคลาส ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆ วิธีจำศัพท์ อุปกรณ์สอนคือพร้อมมาก อีกอย่างก็คือเรียนกับพี่บอสไม่อดกิน เพราะเลี้ยงตลอดดใจดดีมาก✨