LING

LING

LING

หลิงเรียนกับพี่บอสตั้งแต่ม.5 การสอนของพี่บอสดีมาก ๆ มันไม่ใช่แค่การเรียนเพื่อไปสอบ แต่พี่บอสสอนเน้นไปในเรื่องความเข้าใจมาก ๆ และมันสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้จริง ๆ ยกตัวอย่างเช่น พี่บอสให้ทำข้อสอบ Historical passage เรื่อง Women’s suffrage ตอนเฉลยพี่บอสก็สอนประวัติศาสตร์ของ Women’s suffrage ทั้งในประเทศอเมริกาและอังกฤษแบบละเอียดมาก ๆ เพื่อปู background knowledge ให้เราเข้าใจ passage ประเภทนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น และที่หลิงชอบมาก ๆ คือระบบ coaching คือพี่บอสจะให้เราเข้ามาคุยส่วนตัวว่าเรามีปัญหาด้านไหน ติดตรงไหน และจะแก้ยังไงได้บ้าง โดยสามารถจองเวลาเพื่อมาคุยกับพี่บอสได้เลยค่ะ