STUDY ABROAD / ศึกษาต่อต่างประเทศ

STUDY ABROAD / ศึกษาต่อต่างประเทศ


พี่บอส จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)

และ ปริญญาโทสาขาการสอนและวรรณคดีอังกฤษจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

พี่บอสได้ค้นพบว่าตัวเองรักในภาษาและวรรณกรรมและอยากเผยแพร่ให้เด็กไทยมีภูมิความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ดี

และสามารถนำไปใช้สอบในสนามสอบระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเข้าร่วมกับสถาบัน Angkriz English Academy

โดยจะเน้นในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ SAT, TOEFL, CU-TEP, และการเขียนสอบตรงหลักสูตรนานาชาติ

สนใจเรียนคอร์สกับพี่บอส สอบถามที่

Line: @AngkrizLit (มี@)


มาฟัง feedback 

จากนักเรียนคอร์สสดของแผนก 

#AngkrizLit