how to buy / ขั้นตอนการสั่งซื้อ

how to buy / ขั้นตอนการสั่งซื้อ

how to buy

* กรุณาเก็บ Username และ Password ของคุณไว้เป็นความลับ ทางทีมงานไม่แนะนำให้ทำแบ่งกับเพื่อนใช้ เพราะระบบมีการป้องกัน IP Address
ซึ่งอาจทำให้การตัดวันรวน และทำให้เวลาที่เหลืออยู่หมดเร็วขึ้นกว่าปกติ โดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
* รายละเอียดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ [email protected]