ออกเสียงชัด ขจัดทุก pronunciation problems คอร์ส Reading & Pronunciation Project รอบ AUG 2021

ออกเสียงชัด ขจัดทุก pronunciation problems คอร์ส Reading & Pronunciation Project รอบ AUG 2021

ออกเสียงชัด ขจัดทุก pronunciation problems คอร์ส Reading & Pronunciation Project รอบ AUG 2021

 Reading & Pronunciation Project

ออกเสียงชัด ขจัดทุก pronunciation problems

 

สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาคอร์สเรียนที่ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและการออกเสียง Angkriz Lit ขอแนะนำ “RPP: Reading and pronuciation project”

โปรเจคนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้อ่านตัวบทภาษาอังกฤษที่หลากหลาย และพัฒนาทักษะในการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ (Reading comprehension) การอ่านเพื่อตีความ (Interpretation) ทักษะในการอ่านออกเสียง (pronunciation) การลงเสียงหนักและเบาในคำ (stressing) ระบบเสียงในภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (Basic English phonetics and phonology) และการตกผลึกทางความคิดและคิดวิเคราะห์ (reflection and literary analysis)

 

อ่านออกเสียงได้ชัดขึ้น สื่อสารได้ถูกต้อง

✅ทำให้การออกเสียงภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องง่าย

✅ทักษะในการตกผลึกและคิดวิเคราะห์จากตัวบทที่น่าสนใจ

✅พัฒนาทั้ง input และ output skills

**สอนเป็นรูปแบบออนไลน์จนกว่าจะประกาศกลับไปเป็นรูปแบบปกติ


รายละเอียดวันและเวลาเรียน

TUE & THU 17.00-19.00

10 August – 26 August 2021

6,500 Baht/12 hours

(ฺhandouts are included)

**สามารถแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ**


น้อง ๆ ที่สนใจสมัครคอร์ส สามารถส่งอีเมล

โดยพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์โทร อายุ และชื่อคอร์สเรียน

ส่งมาที่ bookings@angkriz.com

(20 seats only)

**ปิดรับสมัครภายในวันที่ 07/08/2021**


**This course is non-refundable. Please check the timetable and make

sure you are ready and available to embark on a new journey at ANGKRIZ.**

– เนื่องจากคอร์สรอบสดของ ANGKRIZ มีที่นั่งจำกัด นักเรียนต้องตรวจสอบตารางเรียนก่อนสมัคร

หากนักเรียนทำการสมัครเรียนมาแล้ว ไม่สามารถมาเรียนได้ทางสถาบันจะไม่ทำการ Refund ไม่ว่ากรณีใด ๆ