รายละเอียดคอร์ส Basic Conversation รอบ January – February 2021

รายละเอียดคอร์ส Basic Conversation รอบ January – February 2021

รายละเอียดคอร์ส Basic Conversation รอบ January – February 2021

คอร์ส Basic Conversation

In this basic English conversation course, students will learn to…
1. Know how to listen and understand what others are saying.
2. Have the grammar and sentence structure to be able to respond.
3. Have the vocabulary you need for different situations.
4. Know how to put this all together in correct responses.
5. How stress in a sentence can change the meaning.

 


 

วัน-เวลาเรียน : SAT&SUN 16.00 – 18.30

เริ่มคอร์สวันที่ : 9-31 January  2021

ราคา : 7,200 Baht/20 hours

 


 

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครคอร์ส สามารถส่งอีเมล
โดยพิมพ์ชื่อจริง-นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์โทร อีเมลและคอร์สเรียน
มาที่ bookings@angkriz.com