ตารางเรียนคอร์สสด WRITING 1O1 รอบ JULY-AUGIST 2020

ตารางเรียนคอร์สสด WRITING 1O1 รอบ JULY-AUGIST 2020

ตารางเรียนคอร์สสด WRITING 1O1 รอบ JULY-AUGIST 2020


ตารางเรียนคอร์สสด WRITING 1O1

รอบ JULY-AUGIST 2020

Fundamental analytical and critical writing, proper use of language, word clarity,

and composition of writing an essay. (1 external reading every cycle)

– Critical thinking (การคิดวิเคราะห์)

– Critical reading (การอ่านเชิงวิเคราะห์)

– Analysis of literature and news (input and output)

– Syntax, mechanics, punctuation, convention (หลักไวยากรณ์ และ การหลักการใช้ภาษา)

– application of writing skills in daily usage (การเขียนสำหรับชีวิตประจำวัน )

– Writing styles (สไตล์การเขียน)


Class Schedule

MON & TUE 17.00-20.00

6 July – 4 August 2020

22,500 Baht/30 hours (ราคารวมประกอบการเรียนแล้ว)


Open for booking 14 JUNE 2020 

via  bookings@angkriz.com

**This course is non-refundable. Please check the timetable and make

sure you are ready and available to embark on a new journey at ANGKRIZ.**

น้อง ๆที่สนใจสมัครคอร์ส สามารถส่งอีเมล์

โดยพิมพ์ชื่อจริง-นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์โทร อีเมล์และคอร์สเรียน

มาที่ bookings@angkriz.com


**PROMOTION พิเศษ**

สามารถแบ่งชำระ 0% ได้ 3 เดือน

(ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ)