คอร์ส Basic Conversation รอบเดือน November 2020

คอร์ส Basic Conversation รอบเดือน November 2020

คอร์ส Basic Conversation รอบเดือน November 2020

 

คอร์ส BASIC CONVERSATION

In this basic English conversation course, students will learn to:

1. Listen and understand what others are saying

2. Have the grammar and sentence structure to be able to respond

3. Have the vocabulary they need for different situations

4. Know how to bring it all together and respond correctly

5. Understand how stress in a sentence can change the meaning

 

⏰รายละเอียดวันและเวลาเรียน⏰

AKBC01 วัน-เวลาเรียน : WED & THU 17.00 – 19.30

เริ่มคอร์สวันที่ : 4 – 26 November 2020

ราคา : 7,200 Baht / 20 Hours

 


น้อง ๆ ที่สนใจสมัครคอร์ส สามารถส่งอีเมล

โดยพิมพ์ชื่อจริง-นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์โทร อีเมลและคอร์สเรียน

มาที่ bookings@angkriz.com

 

**โปรโมชั่นพิเศษสมัครวันนี้ สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามา 5 คนแรก

จ่ายเพียง 6,900 บาท**