ANGKRIZ LIT OPEN HOUSE

ANGKRIZ LIT OPEN HOUSE

ANGKRIZ LIT OPEN HOUSE

ภาพบรรยากาศงาน Angkriz LIT Open House

บรรยากาศงานแนะแนวเข้าคณะอินเตอร์โดยพี่บอสและนักเรียนเก่าของพี่บอส

เปิดตัวภายใต้แผนก ANGKRIZ LIT แผนกเกี่ยวกับติวการศึกษาต่อในคณะอินเตอร์ สอนโดยครูพี่บอส

https://www.youtube.com/watch?v=xnqmSV7xgIE