ANGKRIZ เปิดตัวพี่บอส ผู้ที่จะมาสอนคอร์สมากมาย สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนคณะอินเตอร์

ANGKRIZ เปิดตัวพี่บอส ผู้ที่จะมาสอนคอร์สมากมาย สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนคณะอินเตอร์

ANGKRIZ เปิดตัวพี่บอส ผู้ที่จะมาสอนคอร์สมากมาย สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนคณะอินเตอร์

พี่บอส

จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)

และ ปริญญาโทสาขาการสอนและวรรณคดีอังกฤษจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

พี่บอสได้ค้นพบว่าตัวเองรักในภาษาและวรรณกรรมและอยากเผยแพร่ให้เด็กไทยมีภูมิความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ดี

และสามารถนำไปใช้สอบในสนามสอบระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเข้าร่วมกับสถาบัน Angkriz English Academy

โดยจะเน้นในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ SAT, TOEFL, CU-TEP, และการเขียนสอบตรงหลักสูตรนานาชาติ

สนใจเรียนคอร์สกับพี่บอส สอบถามที่ Line: @angkrizacademy ค่ะ