เปิดขายแล้วคอร์ส TGAT และ A-LEVEL ในระบบ PC PLUS ที่ Da’vance

เปิดขายแล้วคอร์ส TGAT และ A-LEVEL ในระบบ PC PLUS ที่ Da’vance

เปิดขายแล้วคอร์ส TGAT และ A-LEVEL ในระบบ PC PLUS ที่ Da’vance

UP คะแนน TGAT และ A-LEVEL

สำหรับสนามสอบแรกของเด็ก ม.6

 

💙 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สอนโดย พี่ลูกกอล์ฟ

● (Speaking Skill) ทักษะการพูด

● (Reading Skill) ทักษะการอ่าน

พร้อมตะลุยโจทย์ ที่เน้นทั้งการทำข้อสอบและเน้นการใช้งานภาษาอังกฤษ คอร์สเดียวครบ จบทุกเทคนิคการทำโจทย์ ตามแนวข้อสอบล่าสุด

🧡การคิดอย่างมีเหตุผล สอนโดย พี่หมอเจ

● ความสามารถทางตัวเลข

● ความสามารถทางมิติสัมพันธ์

● ความสามารถทางเหตุผล

💚 สมรรถนะการทำงาน สอนโดย อ.ปิง

● การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม

● การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

● การบริหารจัดการอารมณ์

● การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม

 

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ #TCAS66

สรุปเนื้อหาที่จะออกสอบ แบบกระชับ
เรียนผ่านระบบ PC PLUS ออนไลน์

อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้

สมัครเรียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง 

https://www.davance.com/Course