เปิดขายแล้วคอร์ส TGAT ในระบบ PC PLUS ที่ Da’vance

เปิดขายแล้วคอร์ส TGAT ในระบบ PC PLUS ที่ Da’vance

เปิดขายแล้วคอร์ส TGAT ในระบบ PC PLUS ที่ Da’vance

เปิดขายแล้วคอร์ส TGAT ใส่เต็มทั้ง 3 พาร์ท

พร้อมลงสนามสอบทั้ง 3 วิชา

 

💙 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สอนโดย พี่ลูกกอล์ฟ

– (Speaking Skill) ทักษะการพูด
– (Reading Skill) ทักษะการอ่าน
พร้อมตะลุยโจทย์ ที่เน้นทั้งการทำข้อสอบและเน้นการใช้งานภาษาอังกฤษ คอร์สเดียวครบ จบทุกเทคนิคการทำโจทย์ ตามแนวข้อสอบล่าสุด

💙การคิดอย่างมีเหตุผล สอนโดย พี่หมอเจ

– ความสามารถทางตัวเลข
– ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
– ความสามารถทางเหตุผล

💙 สมรรถนะการทำงาน สอนโดย อ.ปิง

– การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
– การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
– การบริหารจัดการอารมณ์
– การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม

 

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ #TCAS66 สรุปเนื้อหาที่จะออกสอบ แบบกระชับ

เรียนผ่านระบบ PC PLUS ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้

สมัครเรียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง http://www.davance.com