ภาพบรรยากาศในงาน Angkriz GATPREP 2019

ภาพบรรยากาศในงาน Angkriz GATPREP 2019

ภาพบรรยากาศในงาน Angkriz GATPREP 2019

ภาพบรรยากาศในงาน #AngkrizGATPREP
สำหรับน้อง ชั้นม.6 คอร์สสดและคอร์สระบบ PC Da’vance
ร่วมกันทำข้อสอบ gat เสมือนจริง พร้อมร่วมรับประทานอาหารเย็น
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 ห้อง RAINBOW HALL ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย ประตูน้ำ ค่ะ ❤️