ภาพบรรยากาศในงาน Angkriz GAT PREP 2021

ภาพบรรยากาศในงาน Angkriz GAT PREP 2021

ภาพบรรยากาศในงาน Angkriz GAT PREP 2021

ภาพบรรยากาศในงาน #AngkrizGATPREP
สำหรับน้อง ชั้นม.6 คอร์สสด ร่วมกันทำข้อสอบ GAT เสมือนจริง
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2564 ที่สถาบัน Angkriz Samyan Mitrtown ค่ะ ❤️