ภาพบรรยากาศงาน STEP UP & SPEAK WORKSHOP

ภาพบรรยากาศงาน STEP UP & SPEAK WORKSHOP

ภาพบรรยากาศงาน STEP UP & SPEAK WORKSHOP

ภาพบรรยากาศงาน Step Up & Speak : ก้าวออกมาและพูดอย่างมั่นใจ โดยแผนก Angkriz Biz

ที่ได้จัดงาน Workshop ให้สำหรับผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นน้อง ๆ มัธยม, มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป

ได้มาลองฝึกการพูด, การฟัง, การออกเสียง, คำศัพท์, การนำไปใช้ รวมไปถึง ความมั่นใจ โดยครูเจ้าของภาษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ดูบรรยากาศงานเพิ่มเติมได้ทาง

https://www.youtube.com/watch?v=UFfyuDx1t1A&feature=youtu.be