ภาพบรรยากาศงาน ”SAT PREP Workshop”

ภาพบรรยากาศงาน ”SAT PREP Workshop”

ภาพบรรยากาศงาน ”SAT PREP Workshop”

ภาพบรรยากาศงาน ”SAT PREP Workshop”

ที่จัดขึ้นเพื่อแนะนําแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับข้อสอบ #SAT Verbal

#SATpreparation #AngkrizLit