ภาพบรรยากาศงาน Interview Preparation Workshop

ภาพบรรยากาศงาน Interview Preparation Workshop

ภาพบรรยากาศงาน Interview Preparation Workshop

ภาพบรรยากาศงาน Interview Preparation Workshop

เวิร์คชอปแนะนำเทคนิคการสอบสัมภาษณ์และการเขียนคำตอบให้ดีที่สุด

โดยพี่บอส และพี่กอล์ฟ จากแผนก #AngkrizLit

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา