ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (Stamford International University)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (Stamford International University)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (Stamford International University)

ภาพบรรยากาศภายในงาน ANGKRIZONTOUR

ซึ่งจัดขึ้นที่ คณะนิเทศศาสตร์ Stamford International University

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาค่ะ