ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล)

ภาพบรรยากาศภายในงาน ANGKRIZONTOUR

จัดขึ้นที่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา