ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ YEC YOUNG ทำดี

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ YEC YOUNG ทำดี

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ YEC YOUNG ทำดี

ภาพบรรยากาศภายในงาน ANGKRIZONTOUR

ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ YEC YOUNG ทำดี

ซึ่งจัดขึ้นที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาค่ะ