ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2)

ภาพบรรยากาศภายในงาน ANGKRIZONTOUR

ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาค่ะ