ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล)

ภาพบรรยากาศภายในงาน ANGKRIZONTOUR

ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาค่ะ