ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนเซนต์คาเบรียล)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนเซนต์คาเบรียล)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนเซนต์คาเบรียล)

ภาพบรรยากาศภายในงาน ANGKRIZONTOUR

ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล