ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก)

ภาพบรรยากาศภายในงาน ANGKRIZONTOUR

ซึ่งจัดขึ้นที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก