ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี)

ภาพบรรยากาศภายในงาน ANGKRIZONTOUR

ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาค่ะ