ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา)

ภาพบรรยากาศภายในงาน ANGKRIZONTOUR

ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาค่ะ