ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนอัสสัมชัญ)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนอัสสัมชัญ)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนอัสสัมชัญ)

ภาพบรรยากาศภายในงาน ANGKRIZONTOUR

ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาค่ะ