ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์)

ภาพบรรยากาศภายในงาน ANGKRIZONTOUR

ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาค่ะ