ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย)

ภาพบรรยากาศภายในงาน ANGKRIZONTOUR

ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาค่ะ