ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี))

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี))

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี))

ภาพบรรยากาศภายในงาน #AngkrizOnTour

จัดขึ้นที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563