ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนสตรีนนทบุรี)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนสตรีนนทบุรี)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนสตรีนนทบุรี)

ภาพบรรยากาศภายในงาน ANGKRIZONTOUR

จัดขึ้นที่ โรงเรียนสตรีนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาค่ะ