ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนนารีนุกูล)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนนารีนุกูล)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนนารีนุกูล)

ภาพบรรยากาศภายในงาน ANGKRIZONTOUR

ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงเรียนนารีนุกูล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาค่ะ