ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย)

ภาพบรรยากาศภายในงาน ANGKRIZONTOUR

ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาค่ะ