ภาพบรรยากาศงานบรรยายที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพบรรยากาศงานบรรยายที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพบรรยากาศงานบรรยายที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพบรรยากาศภายในงาน

“Grow Global: Kick-off Internationalization at Home”

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาค่ะ