ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZONTOUR (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 “PKRU speak English เพื่อชีวิตที่ Better”

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563