ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZ X CAMBRIDGE (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZ X CAMBRIDGE (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZ X CAMBRIDGE (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

ภาพบรรยากาศภายในงาน ANGKRIZ x CAMBRIDGE

ซึ่งจัดขึ้นที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาค่ะ