ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZ X CAMBRIDGE (มหาวิทยาลัยบูรพา)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZ X CAMBRIDGE (มหาวิทยาลัยบูรพา)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZ X CAMBRIDGE (มหาวิทยาลัยบูรพา)

ภาพบรรยากาศภายในงาน ANGKRIZ x CAMBRIDGE

ซึ่งจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยบูรพา  (BUU) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาค่ะ