ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZ X CAMBRIDGE (มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZ X CAMBRIDGE (มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZ X CAMBRIDGE (มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์)

ภาพบรรยากาศภายในงาน ANGKRIZ x CAMBRIDGE

ซึ่งจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาค่ะ