ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZ X CAMBRIDGE (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZ X CAMBRIDGE (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

ภาพบรรยากาศงาน ANGKRIZ X CAMBRIDGE (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

ภาพบรรยากาศภายในงาน ANGKRIZ x CAMBRIDGE

ซึ่งจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาค่ะ