ภาพบรรยากาศงานมอบรางวัลเเละทุนการศึกษา AngkrizSurPrize2022

ภาพบรรยากาศงานมอบรางวัลเเละทุนการศึกษา AngkrizSurPrize2022

ภาพบรรยากาศงานมอบรางวัลเเละทุนการศึกษา AngkrizSurPrize2022

ภาพบรรยากาศงานมอบรางวัลเเละทุนการศึกษา #AngkrizSurPrize2022

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา

ยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนด้วยนะคะ