ภาพบรรยากาศงานบรรยายที่บริษัท Meinhardt Thailand

ภาพบรรยากาศงานบรรยายที่บริษัท Meinhardt Thailand

ภาพบรรยากาศงานบรรยายที่บริษัท Meinhardt Thailand

ภาพบรรยากาศภายในงานบรรยายที่บริษัท Meinhardt Thailand

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาค่ะ


 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA