คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. 3 วิชา

คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. 3 วิชา

คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. 3 วิชา

คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. 3 วิชา

✔เนื้อหาในคอร์สนี้✔

สอนโดยอาจารย์ปิง
– ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)
– ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

สอนโดยหมอเจ
– ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (เชาวน์)
– การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (คำนวณ)

สอนโดยพี่ลูกกอล์ฟ
– ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ ก.พ.

ดูรายละเอียดการสมัครระบบ PC  DA’VANCE ได้ที่

https://www.davance.com/Course/detail/95/4420013

ANGKRIZ X DA’VANCE