IELTS COURES PREPARATION IE13 รอบเดือนพฤษาคม-มิถุนายน 2017

IELTS UP! Level 1 (IE13) 

(ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมก่อนสอบ IELTS

ครอบคลุม 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนและเทคนิคการทำข้อสอบ)

 

เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น. เริ่มเรียนวันที่ 13 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2560

  **รับสมัครที่อีเมล์ angkrizregents@gmail.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป**

• ราคาคอร์ส IELTS 30 ชั่วโมง (15,000บาท)•

 

***โปรโมชั่นพิเศษสมัครวันนี้ รับทันทีส่วนลดสูงสุด 15%

สำหรับนักเรียนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของ Angkriz English Academy

จ่ายเพียง 12,750 บาท***