IELTS COURES PREPARATION รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2017

 

IELTS UP! Level 1 (IE09)

(ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมก่อนสอบ IELTS

ครอบคลุม 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนและเทคนิคการทำข้อสอบ)

เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

เริ่มเรียนวันที่ 18 ก.พ. – 19 มี.ค. 2560

  **รับสมัครที่อีเมล์ angkrizregents@gmail.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป**

• ราคาคอร์ส IELTS 30 ชั่วโมง (15,000บาท)•

***โปรโมชั่นพิเศษสมัครวันนี้ รับทันทีส่วนลดสูงสุด 15%

สำหรับนักเรียนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของ Angkriz English Academy

จ่ายเพียง 12,750 บาท***